โรคเก๊าท์ดีขึ้น      ไม่มีแรง       ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้      เบาหวาน-ความดัน