ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      เบาหวาน      ปวดเมื่อย ปวดขา      มารู้จักเกร็กคู      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ทำไมต้องเกร็กคู ?