ป้าแจ๋วผู้จัดช่อง3      ทำไมต้องเกร็กคู ?      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ไม่มีแรง       เบาหวาน      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี