เบาหวาน-ความดัน      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้      ไม่มีแรง       เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      สตรีก็ทานเกร็กคูได้