ปวดเมื่อย ปวดขา      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      ปวดคอ ปวดร่างกาย      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย