เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      เบาหวาน      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      เกร็กคูของแท้ดูยังไง      ปวดเมื่อย ปวดขา      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย