ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เบาหวาน      เบาหวาน-ความดัน      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้