เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      เบาหวาน      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้      เบาหวาน-ความดัน