เบาหวาน      ปวดคอ ปวดร่างกาย      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      มารู้จักเกร็กคู      โรคเก๊าท์ดีขึ้น