เบาหวาน-ความดัน      ปวดเมื่อย ปวดขา      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ไม่มีแรง       ป้าแจ๋วผู้จัดช่อง3      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น