เบาหวาน-ความดัน      ปวดคอ ปวดร่างกาย      เบาหวาน      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ท่านเปาก็กินเกร็กคู