ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ปวดคอ ปวดร่างกาย      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      เบาหวาน-ความดัน