ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ป้าแจ๋วผู้จัดช่อง3      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เบาหวาน-ความดัน      ปวดเมื่อย ปวดขา