ปวดคอ ปวดร่างกาย      ไม่มีแรง       โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้      เบาหวาน-ความดัน      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย