ปวดคอ ปวดร่างกาย      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      เบาหวาน-ความดัน      โรคเก๊าท์ดีขึ้น      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      เบาหวาน