เกร็กคูของแท้ดูยังไง      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เบาหวาน-ความดัน      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      โรคเก๊าท์ดีขึ้น