ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ไม่มีแรง       สตรีก็ทานเกร็กคูได้      เบาหวาน      เกร็กคูของแท้ดูยังไง