กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ปวดเมื่อย ปวดขา      ไม่มีแรง       ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน