ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ไม่มีแรง       ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      เบาหวาน-ความดัน      ทำไมต้องเกร็กคู ?      ท่านเปาก็กินเกร็กคู