ไม่มีแรง       เบาหวาน      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      โรคเก๊าท์ดีขึ้น      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ปวดคอ ปวดร่างกาย