เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ทำไมต้องเกร็กคู ?      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      เบาหวาน      สตรีก็ทานเกร็กคูได้