ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      เบาหวาน      ทำไมต้องเกร็กคู ?      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ไม่มีแรง       ป้าแจ๋วผู้จัดช่อง3