ทำไมต้องเกร็กคู ?      ไม่มีแรง       กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ปวดคอ ปวดร่างกาย      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      เบาหวาน