ไม่มีแรง       ปวดเมื่อย ปวดขา      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      เบาหวาน-ความดัน      โรคเก๊าท์ดีขึ้น      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น