ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ไม่มีแรง       กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      เบาหวาน-ความดัน