โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้      เบาหวาน      ปวดคอ ปวดร่างกาย      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี