ท่านเปาก็กินเกร็กคู      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ปวดคอ ปวดร่างกาย      ไม่มีแรง       เบาหวาน-ความดัน