ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      เบาหวาน-ความดัน      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      เบาหวาน      ปวดเมื่อย ปวดขา      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น