กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      เกร็กคูของแท้ดูยังไง