ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ไม่มีแรง       เบาหวาน      ปวดเมื่อย ปวดขา      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      มารู้จักเกร็กคู