ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ปวดเมื่อย ปวดขา      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      ท่านเปาก็กินเกร็กคู