สตรีก็ทานเกร็กคูได้      ปวดคอ ปวดร่างกาย      ไม่มีแรง       มารู้จักเกร็กคู      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      เบาหวาน