ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เกร็กคูของแท้ดูยังไง      มารู้จักเกร็กคู      เบาหวาน-ความดัน      ปวดคอ ปวดร่างกาย