เบาหวาน      ปวดเมื่อย ปวดขา      เบาหวาน-ความดัน      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      เกร็กคูของแท้ดูยังไง