ปวดเมื่อย ปวดขา      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ปวดคอ ปวดร่างกาย      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      ทำไมต้องเกร็กคู ?