ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      เกร็กคูของแท้ดูยังไง      ปวดคอ ปวดร่างกาย      เบาหวาน      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น