เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ไม่มีแรง       ปวดคอ ปวดร่างกาย      ทำไมต้องเกร็กคู ?      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      เบาหวาน