มารู้จักเกร็กคู      ป้าแจ๋วผู้จัดช่อง3      ปวดคอ ปวดร่างกาย      เบาหวาน      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี