เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ไม่มีแรง       เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      ปวดเมื่อย ปวดขา      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ปวดคอ ปวดร่างกาย