เบาหวาน-ความดัน      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ปวดเมื่อย ปวดขา      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี