โรคเก๊าท์ดีขึ้น      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เกร็กคูของแท้ดูยังไง      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ไม่มีแรง       ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี