ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เบาหวาน      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      โรคเก๊าท์ดีขึ้น      ปวดคอ ปวดร่างกาย