เบาหวาน      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      โรคเก๊าท์ดีขึ้น      ปวดเมื่อย ปวดขา      ทำไมต้องเกร็กคู ?