ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เบาหวาน-ความดัน      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ไม่มีแรง       กระดูกทับเส้น ดีขึ้น