เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      มารู้จักเกร็กคู      ปวดคอ ปวดร่างกาย