นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      มารู้จักเกร็กคู      เบาหวาน-ความดัน      เกร็กคูของแท้ดูยังไง