ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ปวดเมื่อย ปวดขา      ไม่มีแรง       เกร็กคูของแท้ดูยังไง