ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      เกร็กคูของแท้ดูยังไง      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ท่านเปาก็กินเกร็กคู