ป้าแจ๋วผู้จัดช่อง3      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ปวดเมื่อย ปวดขา      มารู้จักเกร็กคู      เบาหวาน      สตรีก็ทานเกร็กคูได้