เบาหวาน-ความดัน      ปวดเมื่อย ปวดขา      เกร็กคูของแท้ดูยังไง      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      ไม่มีแรง       โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้