ปวดเมื่อย ปวดขา      เกร็กคูของแท้ดูยังไง      มารู้จักเกร็กคู      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ไม่มีแรง