ปวดคอ ปวดร่างกาย      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ปวดเมื่อย ปวดขา      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      เกร็กคูของแท้ดูยังไง      เบาหวาน