ไม่มีแรง       ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      เบาหวาน-ความดัน      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น