เกร็กคูของแท้ดูยังไง      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ป้าแจ๋วผู้จัดช่อง3      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ไม่มีแรง       ทำไมต้องเกร็กคู ?