เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      ไม่มีแรง       เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ปวดคอ ปวดร่างกาย