ทำไมต้องเกร็กคู ?      ปวดคอ ปวดร่างกาย      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ปวดเมื่อย ปวดขา      เบาหวาน      เกร็กคูของแท้ดูยังไง