นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      ปวดเมื่อย ปวดขา      เกร็กคูของแท้ดูยังไง