ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      เบาหวาน      ปวดเมื่อย ปวดขา      โรคเก๊าท์ดีขึ้น      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน