ปวดคอ ปวดร่างกาย      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ไม่มีแรง