ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ปวดเมื่อย ปวดขา      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      ป้าแจ๋วผู้จัดช่อง3      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ท่านเปาก็กินเกร็กคู