เบาหวาน      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      ไม่มีแรง       เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ปวดคอ ปวดร่างกาย