ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ปวดคอ ปวดร่างกาย      ป้าแจ๋วผู้จัดช่อง3      ไม่มีแรง       สตรีก็ทานเกร็กคูได้      ท่านเปาก็กินเกร็กคู