ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ไม่มีแรง       ทำไมต้องเกร็กคู ?      โรคเก๊าท์ดีขึ้น