ปวดเมื่อย ปวดขา      เบาหวาน-ความดัน      ปวดคอ ปวดร่างกาย      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้