เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      มารู้จักเกร็กคู      ปวดคอ ปวดร่างกาย      ปวดเมื่อย ปวดขา      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี