ไม่มีแรง       เกร็กคูของแท้ดูยังไง      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      เบาหวาน-ความดัน