ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      เบาหวาน-ความดัน      ปวดคอ ปวดร่างกาย      มารู้จักเกร็กคู