ปวดคอ ปวดร่างกาย      เบาหวาน      เกร็กคูสุดยอดสมุนไพรจีน      ไม่มีแรง       นักร้องดัง หอบหืดก็หาย      กระดูกทับเส้น ดีขึ้น