เครียด ปวดหัว เม็ดแรกดีขึ้น      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ท่านเปาก็กินเกร็กคู      เบาหวาน      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      มารู้จักเกร็กคู