ไม่มีแรง       ปวดคอ ปวดร่างกาย      ดูแข็งแรงแต่สมรรถภาพไม่ดี      ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ปวดเมื่อย ปวดขา      เบาหวาน